Zásady ochrany osobních údajů

Výsledky vyhledávání

.

.

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje informace získané od uživatelů (dále jen "uživatel") webových stránek (dále jen "stránky"). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Stránky a všechny produkty a služby nabízené společností EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje můžeme od uživatelů shromažďovat různými způsoby v souvislosti s činnostmi, službami, funkcemi nebo zdroji, které na našich stránkách zpřístupňujeme. Uživatelé mohou navštěvovat naše stránky anonymně. Osobní identifikační údaje budeme od Uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, s tím, že jim to může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se Stránkami.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích, kdykoli komunikují s našimi Stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobu připojení Uživatelů k našim stránkám, jako je operační systém a poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Soubory cookie webového prohlížeče

Naše stránky mohou používat soubory "cookies" pro zlepšení uživatelského komfortu. Webový prohlížeč uživatele ukládá soubory cookie na jeho pevný disk za účelem uchovávání záznamů a někdy i za účelem sledování informací o něm. Uživatel si může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby ho upozorňoval na odesílání souborů cookie. Pokud tak učiní, upozorňujeme, že některé části webu nemusí fungovat správně.

Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování údajů a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nepronajímáme jiným osobám. Obecné souhrnné demografické informace, které nejsou spojeny s osobními identifikačními údaji návštěvníků a uživatelů, můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, aktualizované datum uvedeme v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám, a zůstali tak informováni o tom, jak pomáháme chránit osobní údaje, které shromažďujeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a seznámit se s jejich změnami.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky. Vaše další používání stránek po zveřejnění změn těchto zásad bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

poslední změna: 18.06.2023

Porovnejte nabídky