Polityka prywatności

Twoje wyniki wyszukiwania

.

.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy "Użytkownik") strony internetowej ("Strona"). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA.

Osobiste informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić dane osobowe Użytkowników na różne sposoby w związku z działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi w naszej Witrynie. Użytkownicy mogą odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić podania informacji umożliwiających ich identyfikację, z wyjątkiem sytuacji, w których może to uniemożliwić im angażowanie się w określone działania związane z Witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszą Witryną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o środkach połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza Witryna może wykorzystywać pliki "cookie" w celu poprawy komfortu użytkowania. Przeglądarka internetowa użytkownika umieszcza pliki cookie na jego dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasami w celu śledzenia informacji na jego temat. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o ich wysyłaniu. W takim przypadku niektóre części Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jak chronimy informacje o użytkowniku

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych w naszej Witrynie.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

EXCLUSIVO & DISCRETO - UNIPESSOAL LDA ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy datę aktualizacji na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Akceptacja niniejszych warunków przez użytkownika

Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza akceptację niniejszych zasad. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce będzie uznawane za akceptację tych zmian.

Ostatnia zmiana: 18.06.2023

Porównaj oferty